Lannebo Sverige – Förvaltarkommentar

Publicerad 2016-05-16 av Lannebo Fonder

Under april månad steg Stockholmsbörsen med 0,9 procent. Slutet av månaden präglades av bolagens resultatrapporter för det första kvartalet. Företagens resultat fortsätter att vara blandade. Bankernas resultat påverkas av nuvarande räntemiljö, vilket medför press på intäkterna.

Annons

Sensor Sverige Select – månadsrapport

Publicerad 2016-05-04 av Sensor Fonder

Stockholmsbörsen steg under april med måttliga 0,91 % beräknat efter SIXRX (inklusive återinvesterade utdelningar). Återigen en månad med små rörelser mellan månadens start och slut. Mellan dessa datum varierade dock kurserna med drygt 6 %. Hittills i år har stockholmsbörsen fallit med 2,54 %.

Annons

Lannebo Corporate Bond – Månadsrapport

Publicerad 2016-04-19 av Lannebo Fonder

Under mars såg vi en vändning på kreditmarknaderna efter ha inlett året svagt som en följd av fallande råvarupriser, oro för den kinesiska ekonomin och svagare makrosignaler i USA.

JRS Asset Management – Marknadsbrev april

Publicerad 2016-04-08 av JRS Asset Management

Mars månad överraskade med många relativt kraftiga börsrekyler. Världsindex, MSCI World LC, slutade upp 5,31 procent, S&P 500, USA, steg med 6,60 procent och Hang Seng med hela 8,71 procent. Segare var det för MSCI Europe som endast klättrade 1,58 procent och OMXS30 som föll 0,50 procent.

Storebrand Asset Management/SPP Fonder – Marknadsrapport

Publicerad 2016-04-08 av SPP Fonder

De globala finansmarknaderna har hämtat igen den största delen av nedgången i år, men makrobilden har försämrats ytterligare. Den amerikanska centralbanken justerar ned antalet planerade räntehöjningar, medan den europeiska centralbanken återigen trappar upp. Oljepriset ser ut att ha passerat bottennivån och har stigit sedan januari.

Tundra Fonder – Månadsbrev

Publicerad 2016-04-08 av Tundra Fonder

Den globala uppgången på aktier, som inleddes i mitten av januari, fortsatte under mars. Påtagligt stigande riskaptit har präglat uppgången – tillväxtmarknader steg inte mindre än 7% (mätt i SEK) under mars, volatiliteten mätt som VIX föll och råvarupriserna, framför allt energi, steg (Brent +10% i USD).