Tundra Hållbarhetsrapport 2016

Publicerad 2017-02-24 av Tundra Fonder

I den här årsrapporten beskriver vi vårt hållbarhetsarbete under året som gick. Tundras ESG-process utgår ifrån internationella principer om ansvarsfulla investeringar, och har varit en central del sedan starten. För att betona vårt engagemang och formalisera våra ambitioner inom hållbarhetsarbetet har vi utökat våra samarbeten och undertecknat globala initiativ. Vi stöttar FNs Global Compact och är angelägna […]

Lannebo Europa Småbolag – Månadsrapport

Publicerad 2017-02-20 av Lannebo Fonder

Marknaden utvecklades bra under årets första veckor, men i slutet av januari började man se effekterna av den geopolitiska ovissheten. Fondens resultat var 3 procent mätt i euro och 1,6 procent mätt i kronor, vilket är två procentenheter bättre än marknaden.

Annons

Carlsson Norén Aktiv Allokering – Månadsbrev

Publicerad 2017-02-20 av Carlsson Norén Asset Management

Under januari fortsatte makrostatistik och rapporter att ge stöd åt börsen. Inflationstakten pekade tydligt uppåt, och i viss mån även de framtida inflationsförväntningarna, vilket även sammanföll med något stigande räntenivåer.

Sensor Sverige Select – Månadsrapport

Publicerad 2017-02-07 av Sensor Fonder

Stockholmsbörsen steg under januari med 1,25 % beräknat efter SIXRX (inklusive återinvesterade utdelningar). Index har under januari pendlat kring nivån från årsskiftet. Om vi däremot tittar på den amerikanska börsen har storbolagsindexet Dow Jones Industrial (DJIA) stigit till ny all time high med en nivå över 20000 enheter den 25 januari.

Lannebo Corporate Bond – Månadsrapport

Publicerad 2017-02-07 av Lannebo Fonder

Den goda utvecklingen på den nordiska kreditmarknaden som vi såg under hösten och vintern 2016 fortsatte in på det nya året. Lannebo Corporate Bond steg 0,6 procent under januari.

Tundra Case – Daewoo Express Bus Services

Publicerad 2017-01-27 av Tundra Fonder

Den här rapporten om Daewoo Bus Services, Pakistans största och ett av få bolag inom organiserad persontransport i landet, beskriver ett exempel på en investering där slutsatserna från ESG-analysen var helt avgörande för investeringens bedömda lönsamhet. I september 2016 köpte Tundra, genom tre av våra fonder, 9.4% av bolaget genom en s.k. pre-IPO (börsnotering förväntas […]

Lannebo Corporate Bond – Månadsrapport

Publicerad 2017-01-26 av Lannebo Fonder

Höstens goda utveckling på den nordiska kreditmarknaden fortsatte i december. Lannebo Corporate Bond steg med 0,2 procent och steg därmed med 3,6 procent under 2016.

Annons

Sensor Sverige Select – Månadsbrev

Publicerad 2017-01-11 av Sensor Fonder

Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen steg under december med 2,9 % beräknat efter SIXRX (inklusive återinvesterade utdelningar). Under hela 2016 steg SIXRX med 9,7 %. Ett mycket händelserikt år vilket avspeglade sig i att kurserna har varierat kraftigt. Från årsskiftet 2015/16 sjönk kurserna fram till den nionde februari med 13,2 %, för att sedan därefter stiga med 26,3 […]